ERIC SHEMTOV . LOS ANGELES . TEL AVIV | Ashley kirschner | Photo 1