ERIC SHEMTOV . LOS ANGELES . TEL AVIV | Sushi | Photo 1